Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster kopplade till att hjälpa företag att navigera i det allt mer föränderliga samhället:

 • Affärs- och verksamhetsutveckling kopplade till den gröna omställningen och digitalisering.
 • Organisationsutveckling, chefsstöd och analyser för att möta morgondagen.
 • Beslutsanalyser och utredningar.
 • Omställningsanalyser kopplade till framtidens drivmedel och energislag.
 • Logistik- och transportanalyser
 • Förhandlingar.
 • Skapa ett entreprenörsstyrt arbetssätt som skapar förändring i praktiken – gå från ord till handling!
 • Hjälp för det mindre och medelstora företaget att få ordning och reda i strukturen för att nå nya mål och utveckla företaget för att möta framtiden.
 • Vi har stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och att få saker gjorda.
 • Vi erbjuder kortare interimsuppdrag som VD, affärschef, förändringsledare, etc.
 • Vi åtar oss också styrelseuppdrag, såväl ordförande som ledamot.
 • Styrelsecoaching, effektivisera styrelsearbetet genom ordning och reda på ägardirektiv, arbetsordningar samt ett strukturerat arbetssätt med rätt fråga på rätt plats.

”Vi ser just nu en snabb omställningstakt i samhället, vissa kallar det en pågående revolution. Jag vill snarare säga att det är en del av vår ständiga evolution. För att möta framtiden och vara i framkant samt leda utvecklingen krävs att såväl det stora som det lilla företaget vågar tänka som en entreprenör.”

Markus Sundström, grundare av Greenbay Development AB

Läs mer om oss.