Greenbay Development AB är ett managementföretag med fokus på affärsutveckling och innovation.

Genom ett entreprenörsstyrt arbetssätt hjälper vi såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling med extra fokus på den gröna omställningen. Vi erbjuder också kortare interimstjänster samt styrelseuppdrag. Läs mer

Nyheter

 • Årets julgåva går till Unicef

  Vi lever i en omtumlande tid, en tid med såväl krig som ett stort klimathot. Vi måste hjälpas åt och tillsammans göra skillnad. Vi behöver arbeta brett med dessa frågor, ingen insats är för liten. Greenbay Development AB skänker därför årets julgåva till Unicef som gör skillnad för världens barn. Läs mer om deras viktiga…


 • Den okörda milen är den största besparingen

  Från och med den 1 december tillåts 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m på ett utpekat vägnät i Sverige. Detta ligger helt i linje med den omställning som transportbranschen måste göra. Den stora utmaningen framåt kommer vara tillgången på hållbar energi och inte minst tillgången på energi där den behövs. Omställningen av transporter…


 • Innovationsföreläsning

  Idag deltog Greenbay Development på Innovationsledarnas och Bron Innovations lunchseminarium. Gästföreläsningen handlade om att det är i det enkla innovation uppstår. Fokus låg på utvecklingen inom transportbranschen och hur man skulle kunna sätta samman redan känd kunskap för att skapa nya innovativa lösningar. Seminariumet ledde till bra diskussioner och dialoger kring hur vi tillsammans med…


Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster kopplade till att hjälpa företag att navigera i det allt mer föränderliga samhället:

 • Affärs- och verksamhetsutveckling kopplade till den gröna omställningen och digitalisering.
 • Organisationsutveckling, chefsstöd och analyser för att möta morgondagen.
 • Beslutsanalyser och utredningar.
 • Omställningsanalyser kopplade till framtidens drivmedel och energislag.
 • Logistik- och transportanalyser
 • Förhandlingar.
 • Skapa ett entreprenörsstyrt arbetssätt som skapar förändring i praktiken – gå från ord till handling!
 • Hjälp för det mindre och medelstora företaget att få ordning och reda i strukturen för att nå nya mål och utveckla företaget för att möta framtiden.
 • Vi har stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och att få saker gjorda.
 • Vi erbjuder kortare interimsuppdrag som VD, affärschef, förändringsledare, etc.
 • Vi åtar oss också styrelseuppdrag, såväl ordförande som ledamot.
 • Styrelsecoaching, effektivisera styrelsearbetet genom ordning och reda på ägardirektiv, arbetsordningar samt ett strukturerat arbetssätt med rätt fråga på rätt plats.

”Vi ser just nu en snabb omställningstakt i samhället, vissa kallar det en pågående revolution. Jag vill snarare säga att det är en del av vår ständiga evolution. För att möta framtiden och vara i framkant samt leda utvecklingen krävs att såväl det stora som det lilla företaget vågar tänka som en entreprenör.”

Markus Sundström, grundare av Greenbay Development AB

Läs mer om oss.

Om oss

Greenbay Development AB är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation. Markus Sundström som står bakom bolaget har gedigen erfarenhet av att leda utveckling och förändringsarbete med fokus den gröna omställningen, digitalisering och affärsutveckling. Alltid med fokus på lönsamhet.

”Vi lever i en föränderlig tid där omställningen mot ett hållbarare samhälle går oerhört fort. För att klara av förändringen måste man våga tänka utanför ramarna, ta risker och gå från ord till handling. Såväl det stora som det lilla företaget behöver vara entreprenörsdrivna för att klara omställningen.”

Markus Sundström, grundare av Greenbay Development AB

Markus Sundström har 20 års erfarenhet av att leda och utveckla i förändring med stort fokus på entreprenörskapet. Under tio av dessa år som vd och koncernchef för en entreprenörsdriven koncern med omsättning på över 1,5 miljard SEK.

Markus är utbildad beslutsanalytiker som innebär en förmåga att se, strukturera och ta de tuffa beslut som krävs för att företag skall ta nästa steg.

Specialkompetens inom logistik & transport, drivmedel och morgondagens energi särskilt kopplat mot morgondagens teknik. Inom logistik finns en bred kompetens inom effektivisering och optimering av transporter – den största besparingen är den okörda milen.

Certifierad styrelseledamot genom StyrelseAkademien samt erfarenhet från styrelsearbete såväl som ordförande som ledamot. Diplomerad vd genom DI Utbildning och gedigen erfarenhet som vd.

Läs mer på LinkedIn.