Greenbay Development AB är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation.

Genom ett entreprörsstyrt arbetssätt hjälper vi såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling kopplat mot den gröna omställningen. Vi erbjuder också kortare interimstjänster samt styrelseuppdrag. Läs mer

Nyheter

 • Greenbay Development flyttar in på HouseBe i Sundsvall

  Från och med 1 oktober kommer Greenbay Development att finnas på House Be i Sundsvall. Greenbay Development är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation. Genom ett entreprenörsstyrt arbetssätt hjälper Greenbay Development såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling kopplat mot den gröna omställningen. House Be är en kreativ…


 • Nytt samarbetsavtal mellan TRB Sverige AB och Greenbay Development AB

  TRB Sverige AB och Greenbay Development AB har tecknat ett samarbetsavtal kring utveckling av hållbara affärer främst kopplade till utveckling av stations- och produktpusslet inom TRB Sverige AB. TRB Sverige AB ägs av tio större transport- och logistikföretag i Sverige som tillsammans undertecknat TRB:s Klimatprotokoll. Klimatprotokollet innebär att företagen tillsammans åtagit sig att sänka koldioxidutsläppen…


 • Greenbay Development är en del av tankesmedjan AnyThing

  Greenbay Development är en del av tankesmedjan AnyThing som syftar till att hugga fram smarta lösningar för en grönare och lönsammare framtid. De globala satsningarna på IoT – Internet of Things, är större nu än någonsin. I Västernorrland genomförs nu ett tiotal projekt med syftet att skapa möjligheter för IoT att generera samhällsnytta. Under våren…


Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster kopplade till att hjälpa företag att navigera i det allt mer föränderliga samhället:

 • Skapa ett entreprenörsstyrt arbetssätt som skapar förändring i praktiken – gå från ord till handling!
 • Affärs- och verksamhetsutveckling kopplade till den gröna omställningen och digitalisering.
 • Organisationsutveckling och analyser för att möta morgondagen.
 • Hjälp för det mindre och medelstora företaget att få ordning och reda i strukturen för att nå nya mål och utveckla företaget för att möta framtiden.
 • Vi har stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och att få saker gjorda.
 • Vi erbjuder kortare interimsuppdrag som VD, affärschef, förändringsledare, etc.
 • Vi åtar oss också styrelseuppdrag, såväl ordförande som ledamot.
 • Styrelsecoaching, effektivisera styrelsearbetet genom ordning och reda på ägardirektiv, arbetsordningar samt ett strukturerat arbetssätt med rätt fråga på rätt plats.
 • Beslutsanalyser och utredningar.
 • Logistik- och transportanalyser
 • Omställningsanalyser kopplade till framtidens drivmedel och energislag.
 • Förhandlingar.

”Vi ser just nu en snabb omställningstakt i samhället, vissa kallar det en pågående revolution. Jag vill snarare säga att det är en del av vår ständiga evolution. För att möta framtiden och vara i framkant samt leda utvecklingen krävs att såväl det stora som det lilla företaget vågar tänka som en entreprenör.”

Markus Sundström, grundare av Greenbay Development AB

Läs mer om oss.

Om oss

Greenbay Development AB är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation. Markus Sundström som står bakom bolaget har gedigen erfarenhet av att leda utveckling och förändringsarbete med fokus den gröna omställningen, digitalisering och affärsutveckling. Alltid med fokus på lönsamhet.

”Vi lever i en föränderlig tid där omställningen mot ett hållbarare samhälle går oerhört fort. För att klara av förändringen måste man våga tänka utanför ramarna, ta risker och gå från ord till handling. Såväl det stora som det lilla företaget behöver vara entreprenörsdrivna för att klara omställningen.”

Markus Sundström, grundare av Greenbay Development AB

Markus Sundström har 20 års erfarenhet av att leda och utveckla i förändring med stort fokus på entreprenörskapet. Under knappt tio av dessa år som vd och koncernchef för en entreprenörsdriven koncern med omsättning på över 1,5 miljard SEK.

Markus är utbildad beslutsanalytiker som innebär en förmåga att se, strukturera och ta de tuffa beslut som krävs för att företag skall ta nästa steg.

Specialkompetens inom logistik & transport, drivmedel och morgondagens energi särskilt kopplat mot morgondagens teknik. Inom logistik finns en bred kompetens inom effektivisering och optimering av transporter – den största besparingen är den okörda milen.

Certifierad styrelseledamot genom StyrelseAkademien samt erfarenhet från styrelsearbete såväl som ordförande som ledamot. Diplomerad vd genom DI Utbildning och gedigen erfarenhet som vd.

Läs mer på LinkedIn.