Nyheter

  • Den okörda milen är den största besparingen

    Från och med den 1 december tillåts 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m på ett utpekat vägnät i Sverige. Detta ligger helt i linje med den omställning som transportbranschen måste göra. Den stora utmaningen framåt kommer vara tillgången på hållbar energi och inte minst tillgången på energi där den behövs. Omställningen av transporter…


  • Innovationsföreläsning

    Idag deltog Greenbay Development på Innovationsledarnas och Bron Innovations lunchseminarium. Gästföreläsningen handlade om att det är i det enkla innovation uppstår. Fokus låg på utvecklingen inom transportbranschen och hur man skulle kunna sätta samman redan känd kunskap för att skapa nya innovativa lösningar. Seminariumet ledde till bra diskussioner och dialoger kring hur vi tillsammans med…


  • Greenbay Development flyttar in på HouseBe i Sundsvall

    Från och med 1 oktober kommer Greenbay Development att finnas på House Be i Sundsvall. Greenbay Development är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation. Genom ett entreprenörsstyrt arbetssätt hjälper Greenbay Development såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling kopplat mot den gröna omställningen. House Be är en kreativ…