Nyheter

  • Årets julgåva går till Unicef

    Vi lever i en omtumlande tid, en tid med såväl krig som ett stort klimathot. Vi måste hjälpas åt och tillsammans göra skillnad. Vi behöver arbeta brett med dessa frågor, ingen insats är för liten. Greenbay Development AB skänker därför årets julgåva till Unicef som gör skillnad för världens barn. Läs mer om deras viktiga…


  • Den okörda milen är den största besparingen

    Från och med den 1 december tillåts 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m på ett utpekat vägnät i Sverige. Detta ligger helt i linje med den omställning som transportbranschen måste göra. Den stora utmaningen framåt kommer vara tillgången på hållbar energi och inte minst tillgången på energi där den behövs. Omställningen av transporter…


  • Innovationsföreläsning

    Idag deltog Greenbay Development på Innovationsledarnas och Bron Innovations lunchseminarium. Gästföreläsningen handlade om att det är i det enkla innovation uppstår. Fokus låg på utvecklingen inom transportbranschen och hur man skulle kunna sätta samman redan känd kunskap för att skapa nya innovativa lösningar. Seminariumet ledde till bra diskussioner och dialoger kring hur vi tillsammans med…