Innovationsföreläsning

Idag deltog Greenbay Development på Innovationsledarnas och Bron Innovations lunchseminarium. Gästföreläsningen handlade om att det är i det enkla innovation uppstår. Fokus låg på utvecklingen inom transportbranschen och hur man skulle kunna sätta samman redan känd kunskap för att skapa nya innovativa lösningar.

Seminariumet ledde till bra diskussioner och dialoger kring hur vi tillsammans med olika kompetenser kan möta morgondagens utmaningar.

”Vi lever i en föränderlig tid, vissa kallar det en pågående revolution. Jag vill snarare säga att det är en del av vår ständiga evolution.  Omställningen mot ett hållbarare och mer uppkopplat samhälle går oerhört fort. För att klara av förändringen måste man våga tänka utanför ramarna, se möjligheterna och våga vara innovativa.”

Läs mer på Bron Innovations inlägg på LinkedIn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *