Årets julgåva går till Unicef

Vi lever i en omtumlande tid, en tid med såväl krig som ett stort klimathot. Vi måste hjälpas åt och tillsammans göra skillnad. Vi behöver arbeta brett med dessa frågor, ingen insats är för liten. Greenbay Development AB skänker därför årets julgåva till Unicef som gör skillnad för världens barn.


Läs mer om deras viktiga arbete och hur du kan göra skillnad på;
https://unicef.se/

Den okörda milen är den största besparingen

Från och med den 1 december tillåts 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m på ett utpekat vägnät i Sverige. Detta ligger helt i linje med den omställning som transportbranschen måste göra.

Den stora utmaningen framåt kommer vara tillgången på hållbar energi och inte minst tillgången på energi där den behövs. Omställningen av transporter utgår ofta ifrån Bilen, Bränslet och Beteendet och handlar väldigt mycket om ett teknikskifte, att byta till ny teknik i fordonen och nya drivmedel. För att lyckas behöver fokus vara på beteendet och frågeställningen måste utgå ifrån det som faktiskt måste uppnås.

Den okörda milen är den största besparingen. Vi måste därför köra så få mil som möjligt. De mil som körs måste sedan förbruka så lite som möjligt. Det som förbrukas måste i sin tur släppa ut så lite som möjligt.

Att köra så få mil som möjligt handlar om att nyttja digitala verktyg för resurs- och ruttoptimering. Det handlar om en ökad lastkapacitet – längre och tyngre fordon, varför beslutet att nu få köra 34,5 m helt rätt. Vidare handlar det om ökad fyllnadsgrad, blanda nya fordonskombinationer, intermodala transporter, och så vidare. Det handlar om att våga tänka och att göra nytt.

De mil som ändå måste köras, där måste så lite som möjligt förbrukas. Där handlar det om att återigen nyttja fyllnadsgrader, ökad lastkapacitet, etc. Men det handlar också om att minska förbrukningen genom mindre luftmotstånd, ecodrivning, effektivare motorer, och så vidare.

Det som förbrukas måste släppa ut så lite som möjligt. Då handlar det om att förbruka rätt energislag med så liten påverkan som möjligt, exempelvis el, vätgas, biogas och hydrerade drivmedel. Det handlar också om att ha fordon med som släpper ut så lite som möjligt av de reglerade utsläppen, ex. Euro6.

Det är viktigt vi så snart som möjligt börjar vända på våra tankar hittar nyckeltal som gör att vi påverkar rätt saker. Det man mäter är också det man får effekt på, om vi fortsätter att mäta på kronor och ören kommer vi få effekten utifrån det. Mäter vi CO2 kommer vi få effekten av det. Det är viktigt att vi först och främst mäter kWh per tonkm och på de kWh som vi förbrukar kan vi sedan mäta CO2. Då kommer vi få en omställning åt det hålls som krävs.

I de omställningsplaner som finns för transportsektorn pekas det allt för ofta på teknikomställningen och väldigt sällan på beteendet. Inte minst i åkerinäringens egna färdplan som tagits fram tillsammans med Fossilfritt Sverige. Det är bra att färdplaner tas fram, men vi måste våga ha ett bredare perspektiv – vi kommer inte lyckas med omställningen med samma tankesätt som vi har idag.

Den okörda milen är den största besparingen – det vi mäter är det vi får resultat på.

Innovationsföreläsning

Idag deltog Greenbay Development på Innovationsledarnas och Bron Innovations lunchseminarium. Gästföreläsningen handlade om att det är i det enkla innovation uppstår. Fokus låg på utvecklingen inom transportbranschen och hur man skulle kunna sätta samman redan känd kunskap för att skapa nya innovativa lösningar.

Seminariumet ledde till bra diskussioner och dialoger kring hur vi tillsammans med olika kompetenser kan möta morgondagens utmaningar.

”Vi lever i en föränderlig tid, vissa kallar det en pågående revolution. Jag vill snarare säga att det är en del av vår ständiga evolution.  Omställningen mot ett hållbarare och mer uppkopplat samhälle går oerhört fort. För att klara av förändringen måste man våga tänka utanför ramarna, se möjligheterna och våga vara innovativa.”

Läs mer på Bron Innovations inlägg på LinkedIn.

Greenbay Development flyttar in på HouseBe i Sundsvall

Från och med 1 oktober kommer Greenbay Development att finnas på House Be i Sundsvall. Greenbay Development är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation. Genom ett entreprenörsstyrt arbetssätt hjälper Greenbay Development såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling kopplat mot den gröna omställningen.

House Be är en kreativ plats som ger möjlighet till utveckling och integration mellan framtidens företag. House Be finns i större delen av Norrland och ger möjligheten för Greenbay Development att etablera sig och växa vid alla platserna där de har kontor. Detta är viktigt i strävan efter att växa med nya kunder på olika marknader såväl geografiskt som i olika branscher.

Jag ser fram emot att växla upp företaget ytterligare genom såväl det nätverk som HouseBe ger möjlighet till som att sitta på en kreativ plats för att kunna vara än mer innovativ till förmån för mina kunder, säger Markus Sundström på Greenbay Development.

Greenbay Development är ett nytt spännande företag med stort fokus på en hållbar framtid. Greenbay Development kommer att bidra med vass kompetens runt den gröna omställningen för ett Norrland i tillväxt. Att vi på House Be och medlemsföretagen får möjligheten att följa den resan på nära håll ger oss alla extra verktyg i kampen för tillväxt med klimatmålen i sikte, säger Ulrika Nilsson Regionchef House Be Norrlandskusten

För ytterligare frågor kontakta

Markus Sundström, 070-384 14 15 alt. markus@greenbaydev.se

Ulrika Nilsson, 070-767 83 53 alt. ulrika.nilsson@housebe.com

Läs mer om House Be på deras hemsida: www.housebe.com

Nytt samarbetsavtal mellan TRB Sverige AB och Greenbay Development AB

TRB Sverige AB och Greenbay Development AB har tecknat ett samarbetsavtal kring utveckling av hållbara affärer främst kopplade till utveckling av stations- och produktpusslet inom TRB Sverige AB.

TRB Sverige AB ägs av tio större transport- och logistikföretag i Sverige som tillsammans undertecknat TRB:s Klimatprotokoll. Klimatprotokollet innebär att företagen tillsammans åtagit sig att sänka koldioxidutsläppen från sina transporter med 70% till 2026 och vara klimatneutrala redan 2035. Branschens mål är 2030 respektive 2045. Dessa ambitiösa mål kräver att TRB-bolagen går från ord till handling och testar nya tekniker och lösningar inom de tre områdena bilen, bränslet och beteendet.

Greenbay Development AB är ett entreprenörsdrivet företag med fokus på utveckling och innovation. Genom ett entreprenörsstyrt arbetssätt hjälper Greenbay Development AB såväl stora som små företag med deras hållbara affärs- och verksamhetsutveckling kopplat mot den gröna omställningen. Greenbay Development AB har mycket stor kompetens och branscherfarenhet inom transportbranschen med fokus på hållbarhet.

”Vi är övertygande om att samarbetet kommer ge oss ytterligare kraft och kompetens för att ta de steg som krävs för att ställa om mot framtiden. Greenbay Development har den erfarenhet och kompetens från branschen som krävs för att vi ska lyckas tillsammans.”, säger Fredrik Landegren vd på TRB Sverige AB.

”TRB Sverige AB är ett spännande och intressant företag med fokus på att ligga i framkant med omställningen för den tunga trafiken. Det är särskilt spännande med de ambitiösa mål som gruppen har tillsammans. Jag ser fram emot ett samarbete som kan påskynda omställningen och att vi tillsammans går från ord till handling.”, säger Markus Sundström Greenbay Development AB.

Läs mer på bolagens hemsidor:

TRB Sverige AB: www.trb.se
Greenbay Development AB: www.greenbaydev.se

För frågor kring samarbetet kontakta:
Fredrik Landegren, TRB Sverige AB, 072-715 74 04 alt. fredrik.landegren@trb.se
Markus Sundström, Greenbay Development AB, 070-384 14 15 alt. markus@greenbaydev.se

Greenbay Development är en del av tankesmedjan AnyThing

Greenbay Development är en del av tankesmedjan AnyThing som syftar till att hugga fram smarta lösningar för en grönare och lönsammare framtid.

De globala satsningarna på IoT – Internet of Things, är större nu än någonsin. I Västernorrland genomförs nu ett tiotal projekt med syftet att skapa möjligheter för IoT att generera samhällsnytta. Under våren 2021 startade Mittuniversitetet tankesmedjan AnyThing med fokus på hur IoT kan användas för att utveckla framtidens mobila lösningar för Västernorrland. Hösten 2022 låg fokuset på hållbar samhällsbyggnad och i år är temat datadriven skogsindustri – från skog till industri

Tankesmedjans fokusområde

Tillsammans försöker myndigheter, företag och individer hitta nya lösningar på vårt klimatproblem. Detta har medfört att bindning av koldioxid och försäljning av gröna produkter är väldigt eftertraktade. Skogen är en självklar resurs för att uppnå dessa två delar.

Genom att utveckla skogsindustrin till att arbeta smart med hjälp av bland annat AI och IoT kan vi se en framtid där skogen underhålls och förvaltas på ett mer effektivt och hållbart sätt utifrån både lönsamhet och klimatperspektiv. De fem specifika temana vi kommer att arbeta med är virkesterminaler, hållbara transporter, spårbarhet & virkesmätning, skogsbruk samt industri. Denna tankesmedja kommer beröra delar från skog till industri.

Smarta lösningar kommer spela en avgörande roll i framtiden för skogsindustrin. Därför ställer vi frågan: Vilka smarta lösningar kan skogsindustrin hugga fram för att en lönsammare och grönare framtid?

Läs mer; https://www.miun.se/anything